Technológia konštrukčného systému CLT

Hlavnými výhodami CLT prefabrikovaného stavebného systému sú rýchlosť výstavby, vzduchotesnosť a difúzna otvorenosť konštrukcie eliminujúca ďalšie parozábrany, vysoká tvarová stálosť, nízka hmotnosť a statická pevnosť, vynikajúce tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti rovnako ako výborné protipožiarne vlastnosti.

CLT panely sa vyrábajú z hobľovaných, vysušených (12 ± 2%) smrekových lamiel hrúbky 19 – 40 mm. Certifikát PEFC zaručuje použitie kvalitného dreva z lesov, v ktorých sa hospodári trvalo udržateľným spôsobom. Jednotlivé vrstvy lamiel sa na seba ukladajú kolmo a celoplošne sa lepia PUR lepidlom. Použité lepidlo PUROBOND (HB 110, HB 530) je jednozložkové polyuretánové lepidlo, ktoré neobsahuje formaldehyd ani napeňovalá vo forme freónov. Toto lepidlo je testované podľa DIN 68141 a ďalších prísnych kritérií MPA Stuttgart a je podľa normy DIN 1052 EN 301 schválené pre zhotovovanie nosných drevených stavebných dielcov a zvláštnych konštrukcií. Lepidlo sa aplikuje automaticky po celom povrchu – nános lepidlá je 0,2 kg / m2 a lepenú škáru. Lisovanie pri tlaku 6 kg/m2 umožňuje vysokú priľnavosť lepidla. Použitie vysušeného dreva, kríženie jednotlivých vrstiev, použité lepidlo lisovací tlak sú aspekty, ktoré zaisťujú vysokú tvarovú stabilitu, mechanickú odolnosť, priestorovú tuhosť a radu ďalších predností.

Maximálny formát je 2,95 m x 16,5 m x 0,5 m.

Zlepené panely sa prirezávajú na CNC obrábacích centroch s milimetrovou presnosťou podľa prírezových výkresov odsúhlasených zákazníkom.

Príklady Konštrukčných riešení CLT panelov nájdete tu.