Ekológia

Drevo je čistý prírodný materiál, ktorý pochádza z obnoviteľných zdrojov. Pri výrobe, pri výstavbe, pri rekonštrukcii alebo v prípade odstránení stavby nevzniká neekologický odpad. Celý systém CLT je biologicky odbúrateľný. Použitie zdraviu škodlivých materiálov na báze formaldehydov je absolútne vylúčené.