Projekčná činnosť – stavebné projekty


Ak máte vlastnú nehnuteľnosť a potrebujete vyprojektovať vlastnú stavbu, naša spoločnosť Vám ju vyprojektuje.
Projekt môže byť z rôznych konštrukčných systémov. Špecializujeme sa v prevažnej miere na drevostavby a to hlavne na konštrukčný drevený systém z CLT panelov, z ktorého aj realizujeme stavby.

 

Nakoľko realizujeme stavby výhradne z konštrukčného dreveného systému CLT, ktorý je dielensky presne navrhnutý a vyrobený, aj samotná projektová dokumentácia musí byť vypracovaná na tento konštrukčný systém. Túto dokumentáciu vieme zabezpečiť výhradne my. No to nie je žiaden problém. Nám postačí, ak nám poskytnente už vypracovanú projektovú dokumentáciu od inej spoločnosti, alebo nám poskytnete hoci len Vašu predstavu, my Vám vypracujeme novú projektovú dokumentáciu. A to, v prípade podpísania zmluvy o dielo s našou spoločnosťou na výstavbu drevodomu v celej miere úplne zadarmo.

 

Zabezpečujeme tieto stavebné projekty:

  • Grafická vizualizácia / situácia
  • Návrh urbanistického riešenia
  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt skutočného vyhotovenia
  • Projekt osadenia domu na pozemok
  • Projekt napojenia na inžinierske siete
  • Realizačný projekt
  • Výkaz výmer materiálov a prác