Inžinierska činnosť – povolenia k výstavbe

 

Ak máte projektovú dokumentáciu (či už od nás alebo od inej spoločnosti) a nemáte potrebný čas resp. nemáte skúsenosti vybaviť potrebné povolenia na výstavbu Vášho projektu, sme tu pre Vás. Naša spoločnosť zabezpečuje všetky potrebné povolenia, stanoviská a rozhodnutia príslušných úradov a inštitúcií od úplného začiatku riešenia stavieb až po kolaudáciu a užívanie. Oblasť našej pôsobnosti vykonávania inžinierskej činnosti zahŕňa Bratislavu a širšie okolie.

 

Nakoľko naša spoločnosť vykonáva aj realizáciu drevostavieb z konštrukčného systému CLT (od hrubej stavby až po stavby na kľúč), v prípade realizácie Vašej stavby našou spoločnosťou Vám financie vynaložené na príslušné povolenia vrátime, inžiniersku činnosť máte zadarmo. Týmto preberáme zodpovednosť za vybavenie príslušných povolení na stavbu na nás.

 

Ak sa realizácia Vašej stavby našou spoločnosťou dohodne až po našom vybavení príslušných povolení, cena za vybavenie sa Vám odráta z realizačnej ceny, t.j. inžiniersku činnosť máte taktiež zadarmo.

 

Zabezpečujeme tieto povolenia k výstavbe:

  • Územné rozhodnutie
  • Stavebné povolenie
  • Zmena stavby pred dokončením
  • Povolenie terénnych úprav, prác a zariadení
  • Kolaudačné konanie a rozhodnutie
  • Zmena účelu užívania stavby
  • Povolenie odstránenia stavby
  • Dodatočné povolenie stavby
  • Iné povolenia podľa dohody