Typové rozdelenie RD z hľadiska energetickej náročnosti

1. Dom z klasických materiálov = 100 – 250 kWh/m2 (spotreba energii za rok)
2. Energeticky úsporný dom = 50 – 80 kWh/m2 (spotreba energii za rok)
3. Nízkoenergetický dom = 15 – 50 kWh/m2 (spotreba energii za rok)
4. Energeticky pasívny dom = 5 -15 kWh/m2 (spotreba energii za rok)
5. Energeticky nulový dom = 0 – 5 kWh/m2 za rok (spotreba energii)
6. Energeticky plusový dom = za rok vyprodukuje viac energie ako spotrebuje

 

Energetická úspornosť (náročnosť) stavieb
Stavebné normy u nás sa len okrajovo zaoberajú otázkou šetrenia energii. V rámci európskeho priestoru hovorí o zvyšovaní úspory energie Smernica Európskeho parlamentu a rady 2010/31/EU zo dňa 19.5.2010 o energetickej náročnosti budov. Jednotlivé štáty EÚ sú povinné do svojich právnych poriadkov túto smernicu zapracovať k vopred určenému dátumu. Avšak nie všetkým štátom EÚ sa to darí úspešne. Preto môžeme v blízkej budúcnosti očakávať zvyšujúce sa nároky tepelnoizolačné vlastnosti budov. Tento trend je nevyhnutný pre udržanie toľko spomínanej energetickej nezávislosti. Už dnes na úrovni jednotlivca môže byť riešením výstavba v nízkoenergetickom, pasívne energetickom alebo nulovom štandarde. Výstavba takéhoto rodinného domu oproti domu postaveného z kasických stavebných materiálov vychádza v priemere o 10 až 25 % drahšie v závislosti od stupňa energetickej náročnosti. Návratnosť investícii do výstavby energeticky nenáročnej stavby trvá od 8 do 15 rokov v závislosti od zvolených technológii. Výška spotreby energie sa uvádza v kW za určitú časovú jednotku, zväčša hodinu. Najväčší náklad na spotrebu energií v rodinnom dome tvorí vykurovanie (až 80%). A to preto lebo na Slovensku sa v priemere kúri 6 – 8 mesiacov v roku. Preto je pri výstavbe potrebné zameriavať sa na riešenia smerujúce k znižovaniu tepelných mostov (únikom tepla).
Každý, kto plánuje ušetriť na nákladoch na energie a nemá problém s finančným krytím, by mal rozmýšľať nad výstavbou s vyššími tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Za obdobie posledných niekoľko rokov má dopyt po výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domoch narastajúcu tendenciu. Ľudia si uvedomujú nezastaviteľný trend zvyšovania cien energií. Aj preto pozorujeme narastajúci záujem o znižovanie spotreby energie v domácnosti. Dôraz je kladený na správny výber stavebného systému s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a výber vhodných technológii ako sú rekuperačné jednotka, tepelné čerpadlá, solárne kolektory a iné.