Rodinné domy

Výstavba rodinných domov z dreva

Rozhodnutie pre stavbu rodinného domu je jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote človeka.Tu sú dôvody, prečo dať pri tomto rozhodnutí prednosť práve drevodomu stavebnicového systému CLT: 

Nízke náklady na vykurovanie a prevádzku domu
Tepelno-izolačné vlastnosti  konštrukčného systému CLT vzhľadom na hrúbky jeho komponentov sú v porovnaní s murovaným domom až dvojnásobné. Uvedené kritérium je v súčasnosti považované za najväčšiu výhodu oproti iným stavebným technológiám. Keďže je celá konštrukcia výlučne z dreva (aj vyčnievajúce prvky ako balkóny, rímsy, prestrešenia, atď.), nevznikajú v konštrukcii žiadne tepelné mosty, čo zvyšuje tepelnú a energetickú úsporu samotnej stavby. Vzniká vysoko efektívny plášť pre pasívne a energeticky úsporné domy.
Zdravé životné prostredie-zdravá klíma obytného priestoru
Drevené steny dokážu viazať a uvoľňovať vlhkosť – t.j. “steny dýchajú“, vytvárajú príjemnú klímu počas všetkých ročných období, čo zvyšuje komfort bývania.
Rýchlosť výstavby
Doba realizácie hrubej uzavretej stavby sa počíta na dni, čo znamená enormné skrátenie výstavby v porovnaní s sýstavbou murovaných stavieb. Výstavba je suchý proces, realizovateľný aj v zimnom období. Vysušovnie stavby, bez ktorého sa murovaný dom nezaobíde, je úplne eliminované a po dostavbe je drevodom okamžite obývateľný .
Ekológia
Drevo je čistý prírodný materiál, ktorý pochádza z obnoviteľných zdrojov. Pri výrobe, pri výstavbe, pri rekonštrukcii alebo v prípade odstránení stavby nevzniká neekologický odpad. Celý systém CLT je biologicky odbúrateľný. Použitie zdraviu škodlivých materiálov na báze formaldehydov je absolútne vylúčené.
Nízke náklady na spodnú stavbu
V pomere k svojej hmotnosti je drevo pevnejšie ako akýkoľvek stavebný materiál. Drevodom má však nižšiu hmotnosť ako dom murovaný, preto i spodná stavba, či už je to základová doska alebo kompletný suterén, nemusí byť taký masívny ako pri murovanej stavbe . Z toho vyplývajú nižšie náklady na výstavbu a zároveň je tu možnosť výstavby na menej vhodných podložiach. 
Hlučnosť = vysoká kvalita bývania
Zvukový a kročajový útlm pri použitých hrúbkach materiálov systému CLT , z ktorých sú postavené vonkajšie a vnútorné steny, priečky, stropy a poprípade krov je porovnateľná s inými systémami, ba dokonca ich v niektorých parametroch predstihuje. Pri použití gumených tesnení v panelových stykoch, ktoré sa v každom prípade osádzajú, je zabezpečené prerušenie šírenia sa zvuku a vibrácií konštrukciou, t.j. sú prerušené zvukové mosty.
Väčší obytný priestor
Oproti rozmerovo porovnateľnému murovanému domu pri zachovaných tepelno-izolačných vlastnostiach , sú rozmery stien približne o polovicu tenšie. Hrúbka stien je 8 – 10 cm + zateplenie podľa typového rozdelenia z hľadiska energetickej náročnosti budov.
Rozmerová stálosť stavby
Je daná rozmerovou stálosťou celého nosného dreveného systému CLT panelov. Na tomto významnom kritériu základného prvku drevodomu sa podieľajú predovšetkým konštrukcia (drevo má najlepšie pevnostné vlastnosti vo vzpere), výroba ( proces sušenia – cca 8%) a samozrejme fyzikálno- mechanické vlastnosti rastlého dreva. Všetky CLT komponenty sa skladajú z niekoľkých vrstiev, pričom každá vrstva je tvorená z lamiel z masívneho dreva a orientácia vlákien jednotlivých vrstiev je vždy kolmá k susedným vrstvám. Všetky lamely sú medzi sebou zlepené a tak výsledný komponent získava vynikajúcu rozmerovú stálosť. Rozmerová stálosť  je prakticky 100%-ná.