Projekčná a inžinierska činnosť

Naša spoločnosť zabezpečuje aj ďalšie činnosti smerujúce k samotnej realizácii Vášho stavebného diela.
Bez týchto činností sa nezaobíde žiaden stavebník. My však vieme, čo je potrebné a nevyhnutné zabezpečiť pred výstavbou.