Výstavba z dreva

clt-3Moderné drevené domy dnes vznikajú mnohými spôsobmi a často sú na nerozoznanie od domov realizovaných inou stavebnou technológiou, ale len na prvý pohľad. Bývanie v nich už totiž prináša rozdiely – nízke prevádzkové náklady a zdravú a príjemnú klímu po celý rok.

Kto chce bývať v drevenom dome a užívať si každodenný kontakt s týmto prírodným materiálom, nemusí sa dnes rozhodovať len pre jednoplášťovú zrubovú konštrukciu. Môže si zvoliť modernú alternatívu – masívnu drevostavbu. Veľkoformátové vrstvené komponenty z masívneho dreva vytvárajú jednoduchú a homogénnu, veľmi tuhú a stabilnú celodrevenú konštrukciu – jednotlivé komponenty sa vyznačujú vysokou pevnosťou a stabilitou pri namáhaní tlakom i ťahom a dobrou statickou únosnosťou.

Veľkoformátové komponenty z masívneho dreva sa používajú predovšetkým pri konštrukciách veľkých rozpätí, konštrukciách s veľkými presahmi, konštrukciách nosných stien a umožňujú jednoduché riešenie nosných stropov a striech. Prepracovanosť systému umožňuje vyhovieť rozmanitým projektom – od kusových dodávok cez úsporné varianty s dokončením svojpomocou až po stavby na kľúč.
Stavajú sa z nich rodinné a bytové domy, jazdecké arény, ale vhodné sú aj na výstavbu škôl, športových a administratívnych budov, výrobných a priemyselných hál.

 

Vlastnosti stavieb z masívu
Drevostavby z masívnych drevených komponentov navrhnuté z tohto systému majú veľmi nízke tepelné straty a výrazne sa pri nej skracuje čas na dosiahnutie tepelnej pohody. Použitím vhodnej skladby obvodového plášťa sa v zime zabráni jej rýchlemu vychladnutiu a v letnom období, naopak, zaručí ochranu proti prehrievaniu. Obvodový plášť možno zhotoviť bez fóliových parozábran a vytvoriť tak difúzne otvorený systém – stavba takzvane dýcha s užívateľom, nehrozí riziko vzniku plesní a je v nej zdravá a príjemná klíma.
Na komponenty z masívu možno pripevniť vrstvu sadrovláknitej alebo sadrokartónovej dosky, ktorú neskôr možno ľubovoľne upraviť – omietkou, obkladom či tapetou. Použitím sadrovláknitých dosák sa jednoduchým spôsobom vytvorí funkčná vrstva na zaistenie požiarnej ochrany, zvukovej nepriezvučnosti a regulácie vlhkosti. Komponenty, či už stropy, steny alebo schodisko pri vhodnom opracovaní možno taktiež ponechať v pohľadovej kvalite masívneho smrekového dreva. Variabilné môže byť aj stvárnenie fasády domu ľu

bovoľným fasádnym systémom na báze systémovej fasádnej omietky alebo prevetrávanou zavesenou drevenou fasádou a podobne. Detailná príprava projektu umožňuje pripraviť priestor pre všetky inštalácie, prípadne ich predmontáž.
Výhodou týchto stavieb je rýchlosť výstavby a jednoduchosť montážnych spojov. Celý dom je jedna veľká stavebnica a montáž hrubej stavby trvá aj pri viacpodlažných objektoch iba niekoľko dní. Malou nevýhodou je väčšia hmotnosť jednotlivých komponentov, takže na manipuláciu s nimi je treba použiť žeriav.

 

Zaistenie vzduchotesnosti – neprievzdušnosti
Hlavným problémom pre zhotoviteľov v súvislosti s nízkoenergetickými stavbami je správna technológia stavby vzduchotesného obvodového plášťa budovy. Komponenty z masívneho dreva majú predpoklady stať sa vhodným stavebným systémom pre tieto energeticky úsporné stavby. Jednou z hlavných výhod tohto stavebného systému je práve jeho vzduchotesnosť, minimalizácia tepelných strát prúdiacich cez netesnosti, spočívajúca v utesnení všetkých spojov a v zakrytí špár. Realizácia tejto požiadavky je pomerne ľahká v projekčnej fáze, nikdy však na stavenisku. Práca s fóliami je nanajvýš obtiažna činnosť, ktorá vyžaduje skutočne odborné prevedenie. Výsledok tým však ešte zaručený nieje, pretože v praxi často dochádza k porušeniu tejto vrstvy dodatočne v priebehu stavby. Tieto komplikácie vás pri práci s CLT systémom nečakajú. Všetky komponenty sú plošne neprievzdušné, a to vďaka pozdĺžne lepeným špáram medzi lamelami a oprave sukov. Sú veľmi odolné proti porušeniu a tak jedinými slabými miestom môžu byť ich vzájomné spojenia a prestupy ako napr. okná, ventilácie a pod. Všetky tieto detaily sú ale už technicky vyriešené. CLT systém poskytuje širokú databázu doporučených konštrukčných riešení.
Potvrdzujú to aj zrealizované stavby pasívnych domov, kde vzduchotesnosť obvodového plášťa pri tlakovom blowerdoor teste dosiahuje hodnotu približne n50, čo je 0,36 h-1. Použitý stavebný systém z masívnych veľkoformátových komponentov tu zároveň ukázal, že dobre zhotovený vzduchotesný obvodový plášť nepotrebuje žiadne dodatočné fólie.

 

Difúzna otvorenosť
Dnešným trendom sú jednoznačne difúzne otvorené systémy. Napriek tomu, že tento parameter nemá v našej legislatíve priamu oporu, princípy, ktoré táto požiadavka vystihuje, sú známy už dlho. Základným kritériom je vytvorenie vhodného poradia jednotlivých vrstiev v skladbách obvodových plášťov. Jednoducho vnútorné vrstvy musia mať vätší difúzny odpor než vrstvy vonkajšie. Množstvo vlhkosti vstupujúcej do plášťa tak je čiastočne redukovaná a tá vlhkosť, ktorá sa do konštrukcie dostane, môže cez vrstvy s menším difúznym odporom ľahšie odísť do exteriéru. CLT panely sú v celom priereze z masívneho dreva, ktoré má relatívne malý difúzny odpor, napriek tomu však redukuje prestup vlhkosti účinne. Časť vlhkosti tak prestupuje do konštrukcie a ďalej do exteriéru, časť vlhkosti je absorbovaná a zadržaná drevom a po znížení vlhkosti interiéru je znovu uvoľňovaná späť, tým sa zvyšuje komfort vnútorného mikroklímy a ponúka vhodné prostredie aj pre alergikov.

 

Požiarna odolnosť
Drevo horí a komponenty CLT  samozrejme tiež. To je však v naprostom poriadku, pretože vieme, ako tento proces prebieha. Vďaka tomu dokážeme spoločne s vami jednotlivé segmenty stavby optimalizovať do potrebných dimenzií. Je všeobecne známe, že jeden milimeter dreva odhorieva približne jednu minútu. V prípade pohľadových komponentov je preto potrebné zohľadniť pôsobenie ohňa a podľa špecifikovaných požiadavkov požiarnej odolnosti potom zvädšiť ich hrúbku. Všetky masívne CLT komponenty majú obrovskú výhodu v tom, že odhorievajú iba plošne. To znamená, že oheň môže na prvok pôsobit iba z jednej strany a tým pádom sa konštrukcia oslabuje pomalšie. Oproti tomu drevené prvky skeletových i rámových stavieb môžu byť pri požiari oslabované odhorievaním z niekoľkých strán súčasne. Vďaka tomu potom  musia byť viac nadimenzované alebo chránené ďalšími materiálmi. CLT komponenty je možné použiť aj k výstavbe bytových a priemyslových objektov vrátane stavieb so zvýšenými nárokmi na požiarnu bezpečnosť ako sú školy alebo nemocnice.

 

photo 2

Spracovanie a konštrukcia
Základom veľkoformátových komponentov sú drevené masívne lamely lepené plošne k sebe do podoby dosky. Z niekoľkých takýchto dosák, ktoré sú vždy proti sebe otočené o 90 stupňov, sa skladá finálny stavebný komponent – panel. Jeho konečná hrúbka závisí od požiadaviek kladených na stavbu. Touto technológiou sa vytvárajú takmer všetky možné použité drevené elementy v stavbe, t.j. steny, stropy, predsadené konštrukcie, krovy, strechy, atď.
Konštrukciu špeciálnych stropných elementov (alternatíva k plným masívnym dreveným komponentm) tvorí spodná nosná trojvrstevná doska, na ňu sa postaví rebrová konštrukcia a krycia doska, ktorá sa vyrovnáva pomocou pozičných kolíkov a lepidla. Rebrá a dosky sa spájajú len lepením a lisovaním za studena. Do dutín týchto špeciálnych komponentov možno podľa požiadaviek vložiť tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu. Rebrová konštrukcia dáva elementom veľmi nízku hmotnosť a veľmi vysokú statickú únosnosť. Vďaka nej je konštrukcia stavby veľmi tuhá a stabilná v oboch osiach už pri malej výške elementov. Statické výstuhy z dreva, v prípade potreby aj z ocele, sú vo výške rebier. Systém týchto stropných komponentov je nezávislý od konštrukcie múrov a je v súlade s ostatnými stavebnými systémami.
Aby lepené komponenty vyhoveli prísnym nárokom na zdravé bývanie, používajú sa pri výrobe najmä lepidlá bez formaldehydov, najčastejšie polyuretánové, ktoré sú podľa európskych noriem schválené na zhotovovanie nosných drevených stavebných dielov pre interiér i exteriér.

 

Úpravy a transport
Všetky úpravy sa robia podľa projektovej dokumentácie a komponenty sa na stavbu najčastejšie dodávajú vo forme prefabrikátov pripravených na montáž, bez ďalšej potreby opracovania. Všetky tieto masívne komponenty majú totiž vo veľkých formátoch vysokú vlastnú hmotnosť, preto sa odporúča ich finálne opracovanie už vo výrobe. Pri formátovaní a opracovaní sa používajú najmodernejšie CNC (Computer Numerical Control – automatizácia mechanických nástrojov, ktoré pracujú na základe abstraktne naprogramovaných príkazov) zariadenia, ktoré pracujú podľa CAD dát (softvérová technológia, ktorá umožňuje prenos dát z Computer-aided design systému do iného CAD systému) a celý výrobný proces sa digitálne kontroluje. Po záverečnej kontrole kvality sa komponenty balia v správnom montážnom slede. Na skladovanie a transport sa balia do ochranných PE fólií. Štandardne sa tieto veľkoformátové komponenty prepravujú kamiónmi (krytými návesmi), prípadne kontajnermi. Prekamióny a zdvíhaciu techniku treba zaistiť vjazd a výjazd na stavenisko a plochu potrebnú pre umiestnenie zdvíhacej techniky.

 

Manipulácia
Vzhľadom na vysokú hmotnosť jednotlivých komponentov sú na manipuláciu s nimi vhodné žeriavy a špeciálne vozidlá (vysokozdvižné vozíky). Vždy treba definovať maximálnu zdvíhanú hmotnosť a dosah. Pri manipulácii treba dbať na ochranu obalového materiálu, plôch a hrán komponentov, aby nedošlo k ich poškodeniu. Komponenty sú z výroby pripravené pre štandardné závesné systémy pomocou závesných kovových strmeňov. Pri špeciálnych stropných komponentoch sa používajú systémy vratných zdvíhacích popruhov. Tieto závesné systémy zaisťuje dodávateľ, ale žeriavové popruhy, reťaze alebo závesné vozíky si musí zabezpečiť staviteľ.